Kontakt

Ul. Zgoda 11
(II piętro)
00-018 Warszawa

 

Marka FREEBOX zarządzana jest przez:

  • Crasmelius Sp. z o.o. sp.k.
  • ul. Zgoda 11
  • 00-018 Warszawa

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000454087; NIP 525-255-06-65, REGON 146575629.